Hướng tới kỉ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ!
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường Mầm non Kiến Quốcmnkienquochttps://mnkienquoc.haiphong.edu.vn11
2 Mầm non Du Lễmndulehttps://mndule.haiphong.edu.vn4
3 Mầm non Ngũ Phúcmnnguphuchttps://mnnguphuc.haiphong.edu.vn3
4 Mầm non Thanh Sơnmnthanhsonhttps://mnthanhson.haiphong.edu.vn2
5 Mầm non Thuận Thiênmnthuanthienhttps://mnthuanthien.haiphong.edu.vn2
6 Mầm non Đoàn Xámndoanxahttps://mndoanxa.haiphong.edu.vn1
7 Mầm non Ngũ Đoanmnngudoanhttps://mnngudoan.haiphong.edu.vn1
8 Mầm non Thụy Hươngmnthuyhuonghttps://mnthuyhuong.haiphong.edu.vn1
9 Mầm non Tú Sơnmntusonhttps://mntuson.haiphong.edu.vn1
10 Nhóm trẻ Phương Hoa - xã Tú Sơnntphuonghoahttps://ntphuonghoa.haiphong.edu.vn0
11 Mầm non Liên cơmnliencohttps://mnlienco.haiphong.edu.vn0
12 Mầm non Đại Đồngmndaidonghttps://mndaidong.haiphong.edu.vn0
13 Mầm non Đại Hàmndaihahttps://mndaiha.haiphong.edu.vn0
14 Mầm non Đại Hợpmndaihophttps://mndaihop.haiphong.edu.vn0
15 Mầm non Đông Phươngmndongphuonghttps://mndongphuong.haiphong.edu.vn0
16 Mầm non Hữu Bằngmnhuubanghttps://mnhuubang.haiphong.edu.vn0
17 Mầm non Minh Tânmnminhtanhttps://mnminhtan.haiphong.edu.vn0
18 Mầm non Tân Phongmntanphonghttps://mntanphong.haiphong.edu.vn0
19 Mầm non Tân Tràomntantraohttps://mntantrao.haiphong.edu.vn0
20 Mầm non tư thục Họa Mymntuthuchoamyhttps://mntuthuchoamy.haiphong.edu.vn0
21 Mầm non tư thục Tuổi Thơmntuthuctuoithohttps://mntuthuctuoitho.haiphong.edu.vn0
22 Mầm non tư thục Sao Maimntuthucsaomaihttps://mntuthucsaomai.haiphong.edu.vn0
23 Mầm non tư thục Hoa Phượngmntuthuchoaphuonghttps://mntuthuchoaphuong.haiphong.edu.vn0
24 Mầm non tư thục Lá Xanhmntuthuclaxanhhttps://mntuthuclaxanh.haiphong.edu.vn0
25 Mầm non tư thục Ánh Dươngmntuthucanhduonghttps://mntuthucanhduong.haiphong.edu.vn0
26 Mầm non tư thục Hoa Hướng Dươngmntuthuchoahuongduonghttps://mntuthuchoahuongduong.haiphong.edu.vn0
27 Mầm non CLC Việt Úcmnclcvietuchttps://mnclcvietuc.haiphong.edu.vn0
28 Nhóm trẻ độc lập Quỳnh Trang - xã Đại Hàntquynhtranghttps://ntquynhtrang.haiphong.edu.vn0
29 Nhóm trẻ độc lập An Thư - Xã Đại Hàntanthuhttps://ntanthu.haiphong.edu.vn0
30 Nhóm trẻ độc lập Sao Mai - xã Hữu Bằngntsaomaihttps://ntsaomai.haiphong.edu.vn0
31 Nhóm lớp mầm non độc lập Hoa Sữa - xã Kiến Quốcnthoasuahttps://nthoasua.haiphong.edu.vn0
32 Nhóm trẻ độc lập Hoa Bé Ngoan - xã Tân Tràonthoabengoanhttps://nthoabengoan.haiphong.edu.vn0
33 Nhóm trẻ độc lập Mầm Non Mùa Xuân - xã Tân Tràontmuaxuanhttps://ntmuaxuan.haiphong.edu.vn0
34 Nhóm lớp mầm non độc lập Sao Mai Home - xã Thanh Sơnntsaomaihomehttps://ntsaomaihome.haiphong.edu.vn0
35 Nhóm trẻ độc lập Thanh Thảo - xã Ngũ Phúcntthanhthaohttps://ntthanhthao.haiphong.edu.vn0
36 Nhóm trẻ độc lập Hương Giang - xã Ngũ Phúcnthuonggianghttps://nthuonggiang.haiphong.edu.vn0
37 Mầm non tư thục Ngôi Saomntuthucngoisaokienthuyhttps://mntuthucngoisaokienthuy.haiphong.edu.vn0

152