Hướng tới kỉ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ!

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Phán
Nguyễn Văn Phán

Ngày sinh: 22/6/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0904717654

Email liên lạc: nguyenvanphan@kienthuy.edu.vn

Phó trưởng phòng

Mạc Thị Nhị
Mạc Thị Nhị

Ngày sinh: 19/10/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0974594650

Email liên lạc: macthinhi@kienthuy.edu.vn

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga

Ngày sinh: 22/6/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Sơn, KIến Thụy, Hải Phòng

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0989310557

Email liên lạc: phamthinga@kienthuy.edu.vn