Hướng tới kỉ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ!

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy.

Địa chỉ: Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Điện thoại: 

Website: pgdkienthuy.haiphong.edu.vn