Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Phòng GD&ÐT huyện Kiến Thuỵ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy.

Địa chỉ: Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Điện thoại: